Finale M6/6A

Dezvoltarea de activităţi neagricole  M6/6A

Versiunea finală din 21 Mai 2018:

Ghid_GALMMV_M6_6A_Neagricole

Anexa_1_Cerere-de-finantare-V1_2-pentru-M6

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_-2

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-3

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C-3

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28-2

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907-2

Anexa_3_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4-2

Anexa_4_FisaMasuriiM6_6A_Neagricole_GALMMV_2018-2

Anexa_5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4-2

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-3

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis-2

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_-3

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02-2

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_-2

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor-3

Anexa_9a_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat-3

Anexa_9b_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice-2

Anexa_9c_Lista_ariilor_naturale_protejate-3

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M6_6A

Anexa_11_FisaEligibilitate_M6_6A

Anexa_12_FisaSelectie_Metod_GALMMV_M6_6A

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV

Anexa_14_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV

Anexa_15_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare-2

Anexa_16-Adresa-de-înaintare_M6_6A_GALMMV