Ariniş

LOCALITĂŢI APARŢINĂTOARE

  1. Sat ARINIŞ
  2. Sat RODINA
  3. Sat TĂMĂŞEŞTI
Informaţii generale:

  1. An atestare documentară: 1543
  2. Relief: predominant şes şi deal
  3. Râuri principale: Someş
  4. Cel mai apropiat spital: la Baia Mare, 44 Km (13 km de Cehu Silvaniei, jud. Sălaj)
  5. Cea mai apropiată cale ferată: în localitate reşedinţa de comună

!!Arinis_CruciCeltice_DSC_0172

!Arinis_Celtice_DSC_0168

Deşi atestate documentar în Evul Mediu, cu certitudine aceste locuri au fost locuite încă din antichitate.

Astfel, pe lista monumentelor istorice, este înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. de cod MM-I-s-B-04366, Aşezare sat ARINIŞ, „Sub ogrăzi”, Epoca bronzului, cultura Suciu de Sus.
Crucile celtice, poartă pe de altă parte mărturii ale existenţei unui popor străvechi în aceste locuri.

Satul Ariniş este atestat documentar din anul 1543 sub denumirea de «Egherhat». Numele localităţii provine probabil de la arinii aflaţi prin împrejurimi. Se spune că în timpul domniei principelui Bathori satul a ars, de unde a căpătat şi denumirea de «Arde-Hat».

Satul Tămăşeşti, a doua localitate a comunei, este atestat documentar din anul 1424, având denumirea „Egerbegy”.

Satul Rodina este atestat documentar din anul 1956 sub această denumire şi a luat fiinţă prin unificarea celor două cătune care aparţineau de satele Asuaju de Jos şi Sălsig.

MONUMENTUL EROILOR ROMÂNI DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL este amplasat în centrul comunei, obeliscul este dedicat militarilor români care au luptat în Al Doilea Război Mondial. Monumentul are o bază de 1,6 mp şi o înălţime de 2,5 m.

Pe latura frontală a acestuia este inscripţionat un text.

Principala activitate economică din comună este agricultura, care se desfăşoară în 582 exploataţii agricole familiale pe o suprafaţă de 2246 ha teren agricol. Pe raza localităţii se află o fermă piscicolă, care asigură şi activităţi de pescuit sportiv.