Finale M2/2A

Investiţii în active fizice M2/2A

Versiunea finală din data de 10.02.2023 :

!Ghidul solicitantului GALMMV M2_2A

Anexa 1 Cerere de finantare M2

Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate conform HG 28 2008

Anexa 2.2 Studiu de fezabilitate conform HG907 2016

Anexa 2.3 STUDIU de FEZABILITATE-ANEXA B-1

Anexa 2.4 STUDIU de FEZABILITATE-ANEXA C-1

Anexa 4-ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

Anexa 9 Fisa Măsurii M2_2A

Anexa 10 Fisa Conformitate M2_2A

Anexa 11 Fisa Eligibilitate M2_2A

Anexa 12 Fisa Selectie M2_2A

Anexa 13 Fisa Verificare in Teren M2_2A

Anexa 14 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 15.1 Declaratie privind cofinantarea HG226_Durata LocMunca

Anexa 15.2 Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII

Anexa 16 Declaratie catre GALMMV privind raportarea platilor monitorizare

Anexa 17 Adresa de înaintare M2_2A

Anexa 18 Contract finantare sM 4.1. echiv M2 GALMMV

Anexa 19 Instructiuni evitare creare conditii artificiale

Lista UAT din zonele montane 2015.03.19

Lista UAT din ZCS 2015.03.19

UAT CU ZCSem

 

Versiunea finală din data de 08.06.2022 :

@ Ghid_GALMMV_M2_2A_2022 iunie

2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa 1 Cerere de finantare M2

Anexa_2.1_-_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28-2008

Anexa_2.2_-_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907-2016

Anexa_2_3_STUDIU_de_FEZABILITATE_-_ANEXA_B-1

Anexa_2_4_STUDIU_de_FEZABILITATE_-_ANEXA_C-1

Anexa_4_-_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_9_FisaMăsurii_M2_2A

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M2_2A

Anexa_11_FisasEligibilitate_M2_2A

Anexa_12_FisaSelectie_M2_2a_Investitii

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV

Anexa_14_-_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal 2022

Anexa_15_1_M2_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV_2022

Anexa_15_2_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII_50�_2022

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare_2022

Anexa_17-Adresa-de-înaintare_M2_2A_GALMMV_2022

Anexa_18_-_Contract_finantare_sM_4.1._echivM2_GALMMV

Anexa_19_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

UAT CU ZCSem

Versiunea finală din data de 15.03.2022 :

!Ghid_GALMMV_M2_2A_2022 martie

2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

Anexa_1_Cerere de finantare M2

Anexa_2.1_-_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28-2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907-2016

Anexa_2_3_STUDIU_de_FEZABILITATE_-_ANEXA_B-1

Anexa_2_4_STUDIU_de_FEZABILITATE_-_ANEXA_C-1

Anexa_4__ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_9_FisaMăsurii_M2_2A

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M2_2A

Anexa_11_FisasEligibilitate_M2_2A

Anexa_12_FisaSelectie_M2_2a_Investitii

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV

Anexa_14_-_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal 2022

Anexa_15_1_M2_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV_2022

Anexa_15_2_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII_50�_2022

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare_2022

Anexa_17-Adresa-de-înaintare_M2_2A_GALMMV_2022

Anexa_18_-_Contract_finantare_sM_4.1._echivM2_GALMMV

Anexa_19_-_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

UAT CU ZCSem

Versiunea finală din 28 Iunie 2021:

Ghid_GALMMV_M2_2A_2021_06Iunie_23

Anexa_1_Cerere-de-finantare-V2-pentru-M2_BT

Anexa_2.1_-_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008_pm

Anexa_2.2_-_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016_pm

Anexa_2_3_STUDIU_de_FEZABILITATE_-_ANEXA_B-1

Anexa_2_4_STUDIU_de_FEZABILITATE_-_ANEXA_C-1

Anexa_4_-_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015-1

Anexa_9_FisaMăsurii_M2_2A_2021

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M2_2A_

Anexa_11_FisasEligibilitate_M2_2A_V2_2021_BT

Anexa_12_FisaSelectie_M2_2a_Investitii_V2_2021_

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV_2021

Anexa_14_-_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-2021

Anexa_15_1_M2_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV_2021

Anexa_15_2_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII_50__2021

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare_2021

Anexa_17-Adresa-de-înaintare_M2_2A_GALMMV_2021

Anexa_18_-_Contract_finantare_sM_4.1._echivM2_GALMMV-1

Anexa_19_-_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020-1

2015.03.19-Lista-UAT-din-ZCS

2015.03.19-Lista-UAT-din-zonele-montane

UAT-CU-ZCSem