Strategia 2014 – 2020

Strategia GALMMV 2014 – 2020

Cap. I Prezentarea teritoriului și a populației acoperite, analiza diagnostic citeşte mai mult …

Cap. II Componența parteneriatului citeşte mai mult …

Cap. III Analiza SWOT citeşte mai mult ..

Cap. IV Obiective, priorităţi și domenii de intervenție citeşte mai mult ..

Cap. V Prezentarea măsurilor citeşte mai mult ..

Cap. VI Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) citeşte mai mult ..

Cap. VII Descrierea planului de acțiune citeşte mai mult ..

Cap. VIII Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei citeşte mai mult ..

Cap. IX Organizarea viitorului GAL citeşte mai mult ..

Cap. X : Planul de finanțare al strategiei citeşte mai mult ..

Cap. XI Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL citeşte mai mult ..

Cap. XII Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale citeşte mai mult ..

Anexe citeşte mai mult ..