Finanțatori


ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MARAMUREŞ VEST” – GALMMV înfiinţată cu scopul implementării programului PNDR, Axa LEADER în zona de vest a judeţului Maramureş şi în estul judeţului Satu Mare îşi propune respectarea celor 7 principii LEADER:

  • Parteneriat Public Privat
  • Cooperarea ca şi principiul dominant
  • Abordare integrată
  • Abordarea de jos în sus
  • Resurse locale şi cunoştinţe încorporate în strategia de dezvoltare
  • Inovare, proiecte pilot de scară mică
  • Schimb de experienţă şi networking

GALMMV îşi propune ca Leader să reprezinte un rol important în stimularea unor abordări noi şi inovative pentru dezvoltarea zonei rurale