Finale M4/4A

Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000 M4/4A

Versiunea finală din 29 Mai 2023:

!!Ghid M4_4A Natura2000 GALMMV

Anexa 1 Model Cerere de finantare 2023 M4_4A

Anexa 1.2 Model Cerere de finantare pentru proiecte de servicii M4_4A.

Anexa 1a Buget Componenta de servicii Proiecte Mixte

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 2.1 Memoriu Justificativ

Anexa 3 Model HCL

Anexa 4 Declaratie Raportare catre GALMMV

Anexa 5 Declaratie minimis

Anexa 6 Declaratie Date cu Caracter Personal GDPR AFIR

Anexa 7 Adresa de înaintare

Anexa 8 Fisa M4_4A Natura2000

Anexa 9 Fisa Conformitate servicii_investitii GALMMV M4_4A track.

Anexa 10 Fisa Eligibilitate GALMMV M4_4A

Anexa 10a Fisa eligibilitate servicii GALMMV M4_4A.

Anexa 11 Fisa Selectie servicii_investitii GALMMV M4_4A

 

Versiunea finală din 22 Februarie 2023:

!!Ghid M4_4A Natura2000 GALMMV

Anexa 1 Model Cerere de finantare 2023 M4_4A

Anexa 1.2 Model Cerere de finantare pentru proiecte de servicii M4_4A.

Anexa 1a Buget Componenta de servicii Proiecte Mixte

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 2.1 Memoriu Justificativ

Anexa 3 Model HCL

Anexa 4 Declaratie Raportare catre GALMMV

Anexa 5 Declaratie minimis

Anexa 6 Declaratie Date cu Caracter Personal GDPR AFIR

Anexa 7 Adresa de înaintare

Anexa 8 Fisa M4_4A Natura2000

Anexa 9 Fisa Conformitate servicii_investitii GALMMV M4_4A track.

Anexa 10 Fisa Eligibilitate GALMMV M4_4A

Anexa 10a Fisa eligibilitate servicii GALMMV M4_4A.

Anexa 11 Fisa Selectie servicii_investitii GALMMV M4_4A

 

 

 

Versiunea finală din 18 Mai 2019:

Ghid_GALMMV_M4_4A_Natura2000_V3-1

Anexa_1_b_DetaliiTehniceFinanciare_Servicii_www-1

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate_2xHG-7

Anexa_3_Recomandari_analiza_cost-beneficiu-2

Anexa_4_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici_ONG-1

Anexa_5_ModelContract_de_Finantare-3

Anexa_6_M4_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Monitorizare_Raportare-2

Anexa_7-Adresa-de-înaintare_M4_GDPR_GALMMV-2

Anexa_8_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020-2

Anexa_9_Fisa-M4-4A_2019_www-1

Anexa_10_FisaConformitate_GALMMV_M4_4A_2019_www-1

Anexa_11_FisaEligibilitate_GALMMV_M4_4A_www-1

Anexa_12_FisaSelectie_GALMMV_M4_4A_www-1

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV_M4_4A_www-1

Anexa_14_modelhotarareconsiliulocal_sauONG-1

Anexa_15_a_Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000_Cf_GHID19_1_2016-3

Anexa_15_b_Ordin-46-din-2016-noi-SCI-3

Anexa_16_Lista-zonelor-cu-valoare-naturala-ridicata-HNV_cf.Ghid19_2_2016-3

Anexa_17_Declaratie_DatecuCaracterPersonal_GDPR-2

Anexa_18_Declaratie_minimis-2