Consultative M5/6A

Înfiinţare neagricole M5 / 6A

Versiunea 20 Februarie 2018

Ghid_GALMMV_M5_6A_StartUP_19_20febr2018_pm

Anexa_1_Cerere-de-finantare-6.2-pentru-GALMMV_m5_6A_20febr2018_pm

Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M5_6A_sM6.2_20febr2018

Anexa_3_Contract_de_Finantare_Model_62_M5_6A_20febr2018

Anexa_4_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_20febr2018

Anexa_5_1_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_5_2_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_5_3_Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-1

Anexa_6.2_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis_

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_-1

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_19.04.2017

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor-1

Anexa_9_Ordin-46-din-2016-noi-siteuri_natura2000_SCI

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M5_6A_20febr

Anexa_11_FisaEligibilitate_Forfetare_M5_StartUP_20febr2018

Anexa_12_FisaSelectie_Metod_GALMMV_M5_6A_20febr2018

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV_20febr2018_pm

Anexa_14_FisaMasurii_M5_6A_GALMMV

Anexa_15_Declaratie_PA_HG226_LocMunca_GALMMV_2018_20febr_pm

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare_20febr

Anexa_17-Adresa-de-înaintare_M5_6A_GALMMV_20febr2018