Finale M6/6A

Dezvoltarea de activităţi neagricole  M6/6A

 

Versiunea finală din 06.02.2024:

!Ghidul solicitantului GALMMV M6.6A

Anexa 1 Cerere de finantare M6.6A

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE HG28

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE Anexa C

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE HG907

Anexa 2.1 STUDIU de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 Model Contract de Finantare sM6.4

Anexa 4 Instructiuni evitare conditii artificiale sM6.4

Anexa 5.1.a Lista ariilor naturale protejate Natura 2000 Cf GHID19.1 2016

Anexa 5.1.b Ordin 46 din 2016 noi SCI

Anexa 5.1.c Lista zonelor cu valoare naturala ridicata HNV cf.Ghid19.2 2016

Anexa 5.2 Lista zonelor cu destinatii eco turistice

Anexa 5.3 Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie consiliere pe M02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile GALMMV

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor GALMMV

Anexa 9 Fisa Masurii M6.6A GALMMV

Anexa 10 Fisa Conformitate M6.6A

Anexa 11 Fisa Eligibilitate M6.6A

Anexa 12 Fisa Selectie M6.6A

Anexa 13 Fisa Verificare in teren

Anexa 14 Declaratie Date cu Caracter Personal GDPR

Anexa 15 Declaratie privind cofinantarea HG226 Durata Loc Munca

Anexa 16 Declaratie catre GALMMV privind raportarea platilor monitorizare

Anexa 17 Adresa de înaintare M6.6A GALMMV

 

 

 

 

 

Versiunea finală din 10.02.2023:

!Ghidul solicitantului GALMMV M6.6A

Anexa 1 Cerere de finantare M6.6A

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE HG28

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE Anexa C

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE HG907

Anexa 2.1 STUDIU de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 Model Contract de Finantare sM6.4

Anexa 4 Instructiuni evitare conditii artificiale sM6.4

Anexa 5.1.a Lista ariilor naturale protejate Natura 2000 Cf GHID19.1 2016

Anexa 5.1.b Ordin 46 din 2016 noi SCI

Anexa 5.1.c Lista zonelor cu valoare naturala ridicata HNV cf.Ghid19.2 2016

Anexa 5.2 Lista zonelor cu destinatii eco turistice

Anexa 5.3 Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie consiliere pe M02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile GALMMV

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor GALMMV

Anexa 9 Fisa Masurii M6.6A GALMMV

Anexa 10 Fisa Conformitate M6.6A

Anexa 11 Fisa Eligibilitate M6.6A

Anexa 12 Fisa Selectie M6.6A

Anexa 13 Fisa Verificare in teren

Anexa 14 Declaratie Date cu Caracter Personal GDPR

Anexa 15 Declaratie privind cofinantarea HG226 Durata Loc Munca

Anexa 16 Declaratie catre GALMMV privind raportarea platilor monitorizare

Anexa 17 Adresa de înaintare M6.6A GALMMV

 

 

Versiunea finală din 08.06.2022:

!Ghidul solicitantului GALMMV M6.6A

Anexa 1 Cerere de finantare M6.6A

Anexa_2__STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_2_1 STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa_3_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4

Anexa_4_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4

Anexa_5_1_a_Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000_Cf_GHID19_1_2016

Anexa_5_1_b_Ordin 46 din 2016 noi SCI

Anexa_5_1_c_Lista-zonelor-cu-valoare-naturala-ridicata-HNV_cf.Ghid19_2_2016

Anexa_5_2_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_5_3_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_6.4_Declaratie_consiliere_pe_M02_

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_GALMMV_

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_GALMMV

Anexa_9_FisaMasurii_M6_6A_Neagricole_GALMMV_

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M6_6A

Anexa_12_FisaSelectie_Metod_GALMMV_M6_6A

Anexa_11_FisaEligibilitate_Metod_M6_6A

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV

Anexa_14_Declaratie_DatecuCaracterPersonal_GDPR

Anexa_15_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare

Anexa_17-Adresa-de-înaintare_M6_6A_GALMMV

Versiunea finală din 17 August 2021:

Ghid_GALMMV_M6_6A_Neagricole_2021_Aug_BT

Anexa_1_Cerere-de-finantare-V_2021-pentru-M6

Anexa_2__STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_2_1-STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa_3_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4-3

Anexa_4_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4

Anexa_5_1_a_Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000_Cf_GHID19_1_2016-3

Anexa_5_1_b_Ordin-46-din-2016-noi-SCI-3

Anexa_5_1_c_Lista-zonelor-cu-valoare-naturala-ridicata-HNV_cf.Ghid19_2_2016-2

Anexa_5_2_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice-1

Anexa_5_2_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice-1

Anexa_5_3_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat-2

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-4

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis-3

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_-4

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02-3

Anexa_6.4_Declaratie_consiliere_pe_M02_2021

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_GALMMV_

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_GALMMV

Anexa_9_FisaMasurii_M6_6A_Neagricole_GALMMV_2021_Aug_BT

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M6_6A_2021

Anexa_11_FisaEligibilitate_Metod_M6_6A_2021_Aug_BT

Anexa_12_FisaSelectie_Metod_GALMMV_M6_6A_2021_Aug_BT_NT

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV2021

Anexa_14_Declaratie_DatecuCaracterPersonal_GDPR-1

Anexa_15_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV-1

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare-1

Anexa_17-Adresa-de-înaintare_M6_6A_GALMMV-1