Finale M6/6A

Dezvoltarea de activităţi neagricole  M6/6A

Versiunea finală din 08.06.2022:

@Ghid_GALMMV_M6_6A_Neagricole_2022_iunie

Anexa_1_Cerere de finantare V 2022 pentru M6

Anexa_2__STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_2_1 STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa_3_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4

Anexa_4_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4

Anexa_5_1_a_Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000_Cf_GHID19_1_2016

Anexa_5_1_b_Ordin 46 din 2016 noi SCI

Anexa_5_1_c_Lista-zonelor-cu-valoare-naturala-ridicata-HNV_cf.Ghid19_2_2016

Anexa_5_2_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_5_3_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_6.4_Declaratie_consiliere_pe_M02_

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_GALMMV_

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_GALMMV

Anexa_9_FisaMasurii_M6_6A_Neagricole_GALMMV_

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M6_6A

Anexa_12_FisaSelectie_Metod_GALMMV_M6_6A

Anexa_11_FisaEligibilitate_Metod_M6_6A

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV

Anexa_14_Declaratie_DatecuCaracterPersonal_GDPR

Anexa_15_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare

Anexa_17-Adresa-de-înaintare_M6_6A_GALMMV

Versiunea finală din 17 August 2021:

Ghid_GALMMV_M6_6A_Neagricole_2021_Aug_BT

Anexa_1_Cerere-de-finantare-V_2021-pentru-M6

Anexa_2__STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_2_1-STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa_3_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4-3

Anexa_4_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4

Anexa_5_1_a_Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000_Cf_GHID19_1_2016-3

Anexa_5_1_b_Ordin-46-din-2016-noi-SCI-3

Anexa_5_1_c_Lista-zonelor-cu-valoare-naturala-ridicata-HNV_cf.Ghid19_2_2016-2

Anexa_5_2_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice-1

Anexa_5_2_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice-1

Anexa_5_3_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat-2

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-4

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis-3

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_-4

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02-3

Anexa_6.4_Declaratie_consiliere_pe_M02_2021

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_GALMMV_

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_GALMMV

Anexa_9_FisaMasurii_M6_6A_Neagricole_GALMMV_2021_Aug_BT

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M6_6A_2021

Anexa_11_FisaEligibilitate_Metod_M6_6A_2021_Aug_BT

Anexa_12_FisaSelectie_Metod_GALMMV_M6_6A_2021_Aug_BT_NT

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV2021

Anexa_14_Declaratie_DatecuCaracterPersonal_GDPR-1

Anexa_15_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV-1

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare-1

Anexa_17-Adresa-de-înaintare_M6_6A_GALMMV-1