Informatii generale

Informații generale privind implementarea SDL prin intermediul LEADER

SDL= Strategia de Dezvoltare Locală este documentul de referinţă al Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), document aprobat de finanţatori (Uniunea Europeana, Guvernul României prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020) pentru implementare în teritoriul specific fiecărui GAL.

Strategia Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest este publicată în secţiunea 3 (butonul 3) în varianta iniţială şi în toate versiunile derivate din acesta, dat fiind posibilele actualizări ale variantei iniţiale – cu acordul autorităţilor finanţatoare/ contractante (AM PNDR , AFIR/CRFir 6 Nord Vest).

LEADER =Programul LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale) face parte din iniţiativele comunitare ale Uniunii Europene.

Această iniţiativă s-a născut cu ocazia reformei Fondurilor structurale din 1989. Fiecare iniţiativă are ca scop să experimenteze metodele şi ideile privind problemele de cheie ale statelor membre pentru a putea rectifica şi îmbogăţii politicile generale. Ca şi resursă a Uniunii Europene apare 1991 care atunci acorda sprijin financiar teritorilor care nu sunt acoperite de planurile de dezvoltare ale statelor membre dar dezvoltarea lor reprezintă interesele Uniunii Europene si a celor mai subdezvoltate regiuni.

Azi funcţionarea programului a depăşit conceptul de dezvoltare economică a spaţiului rural, de a lungul împlementării s-au format parteneriate, reţele care intensifică sentimentul de apartenenţă, dispoziţia de a colabora şi participarea în viaţa publică. Programul LEADER+ este o parte a politicii de dezvoltare rurală care reprezintă cel de al doilea pilon al Politicii Agricole Comunitare.

Descrierea generală a măsuri 19-LEADER

Abordarea LEADER urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politici Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR și presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptat nevoilor și priorităților acestora.

Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

Acțiunile care vor fi întreprinse în cadrul acestei măsuri sunt grupate în 4 sub-măsuri, respectiv:

Sub-Măsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL)

Sub-Măsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală .

Sub-Măsura 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale grupurilor de acțiune locală (GAL)

Sub-Măsura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare.

În pagina de web a GALMMV sunt prezentate elementele de bază ale submasurilor sM 19.2 şi sM19.4. , submasura 19.1 fiind închisă în luna August 2016 ca urmare a selectării celor 239 de SDL urilor eligibile .

SDL ul GALMMV a obţinut un punctaj de 98 puncte , al doilea punctaj naţional , fără a beneficia de sprijinul pregătitor pe sM19.1 , echipa GALMMV întocmind strategia fără suport financiar şi tehnic .

Implementarea SDL GALMMV 2017_2020

Începând cu luna mai 2017 se vor începe acţiunile de animare a teritoriului prin întâlniri în fiecare din cele 15 UAT uri componente ale GALMMV , ocazie cu care cei care doresc să pregateasca proiecte şi să le aplice pentru finanţare la Programul PNDR LEADER prin sM19.2 prin GALMMV vor fi informaţi direct despre :

Începând cu luna mai 2017 se vor începe acţiunile de animare a teritoriului prin întâlniri în fiecare din cele 15 UAT uri componente ale GALMMV , ocazie cu care cei care doresc să pregateasca proiecte şi să le aplice pentru finanţare la Programul PNDR LEADER prin sM19.2 prin GALMMV vor fi informaţi direct despre :

  • Măsurile specifice GALMMV (cap.5. SDL)
  • Fişele descriptive ale acestora
  • Calendarele estimate pentru lansări şi sesiunile de depunere proiecte
  • Orice alte informaţii solicitate de potenţialii beneficiari .

Despre GALMMV

ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MARAMUREŞ VEST” – GALMMV a fost înfiinţată cu scopul implementării programului PNDR 2013 2020, Axa LEADER , în zona de vest a judetului Maramureş si in estul jud. Satu Mare, în localităţile :

Ardusat, Ariniş, Asuaju de Sus,Băiţa De Sub Codru, Băseşti, Cicârlău, Fărcaşa, Gârdani ,Mireşu Mare,Oarţa De Jos,Pomi jud. Satu Mare, Remetea Chioarului , Satulung, Sălsig ,Tăuţii Măgherăuş

Sediul asociaţiei : Oraş Tăuţii Măgherăuş , str. 1 , nr.194 , cam.15 – în incinta Primăriei Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramureş, Romania

Telefon 0262-293277, Fax 0262-293277, Cod poştal : 437345

www.maramures-vest.ro   www.galmmv.ro

Asociatia a fost Înfiinţată prin Încheierea Civilă nr.10983 din 21.11.2012, înregistrată în Registrul Special al asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Baia Mare la numarul 87/11.12.2012, implementind cu succes un prim Plan de Dezvoltare a Teritoriului in perioada 2012-2015.

Numarul Autorizaţiei MADR 026 din 30.08.2016 pentru actuala perioadă de programare .

Pe site ul dedicat de U.E. GAL urilor GALMMV poate fi gasit la LAG code: RO-148 :

https://enrd.ec.europa.eu/lag/ro-148_en

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database_en?page=44