Finale M5/6A

Versiunea finală din data de 04.08.2021 :

Ghid_GALMMV_M5_6A_StartUP_V3_2021_BT

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M5_BT

Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M5_6A_GALMMV_2021

Anexa_3_Contract_de_Finantare_Model_M5_6A_2021

Anexa_4_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_2021

Anexa_5_1_a_Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000_Cf_GHID19_1_2016-2

Anexa_5_1_b_Ordin-46-din-2016-noi-SCI-2

Anexa_5_1_c_Lista-zonelor-cu-valoare-naturala-ridicata-HNV_cf.Ghid19_2_2016-1

Anexa_5_2_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice2018

Anexa_5_3_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat-1

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica_2021

Anexa_6.2_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis_2021

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_2021

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02_2021

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_GALMMV_2021

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_2021

Anexa_9_FisaMasurii_M5_6A_GALMMV_2021

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M5_6A_2021_BT

Anexa_11_FisaEligibilitate_Forfetare_M5_StartUP_2021_BT

Anexa_12_FisaSelectie_Metod_GALMMV_M5_6A_2021_BT

Anexa_13_E3_8_FisaVerificareinTeren_M5_GALMMV2021

Anexa_14_Declaratie_DatecuCaracterPersonal_GDPR_AFIR

Anexa_15_Declaratie_PA_HG226_LocMunca_GALMMV_2021

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare_2021-1

Anexa_17-Adresa-de-înaintare_M5_6A_GDPR_GALMMV2021