Finale M1/1A

Cooperare M1/1A

Versiunea finală din data de 04.03.2024:

!Ghid GALMMV M1.1A

Anexa 1 Cerere de finantare M1.1A

Anexa 2 Model plan marketing M1.1A

Anexa 1a Cerere Finantare Servicii M1.1A

Anexa 3 Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat M1.1A_16.4

Anexa 4 Studiu de fezabilitate HG 907 si anexele aferente

Anexa 5 Lista prev la art. 38 din tratatul de functionare a UE

Anexa 6 STP din cadrul national de legislativ de implementare

Anexa 7 Lista localitati HNV Ro

Anexa 8 lista zonelor eligibile MMC Site MADR

Anexa 10 Fisa Conformitate M1.1A

Anexa 9 Fisa Masurii M1.1A GALMMV

Anexa 10a Fisa Conformitate Servicii M1.1A

Anexa 11 Fisa Eligibilitate M1.1A

Anexa 11a Fisa Eligibilitate Servicii M1.1A

Anexa 13 Fisa Verificare in Teren M1.1A

Anexa 12 Fisa Selectie M1.1A

Anexa 14 Contract de finantare M1.1A 16.4_16.4a

Anexa 16 Declaratie catre GALMMV privind raportarea platilor-monitorizare

Anexa 15 Acte normative utile M1.1A 16.4_16.4a

Anexa 17 Declaratie privind cofinantarea HG226 Durata Loc Munca

Anexa 18 Declaratie Date cu Caracter Personal GDPR

Anexa 19 Adresa de înaintare M1.1A

 

Versiunea finală din data de 06.07.2023:

!Ghid GALMMV M1.1A

Anexa 1 Cerere de finantare M1.1A

Anexa 1a Cerere Finantare Servicii M1.1A

Anexa 2 Model plan marketing M1.1A

Anexa 3 Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat M1.1A_16.4

Anexa 4 Studiu de fezabilitate HG 907 si anexele aferente

Anexa 5 Lista prev la art. 38 din tratatul de functionare a UE

Anexa 6 STP din cadrul national de legislativ de implementare

Anexa 7 Lista localitati HNV Ro

Anexa 8 lista zonelor eligibile MMC Site MADR

Anexa 9 Fisa Masurii M1.1A GALMMV

Anexa 10 Fisa Conformitate M1.1A

Anexa 10a Fisa Conformitate Servicii M1.1A

Anexa 11 Fisa Eligibilitate M1.1A

Anexa 11a Fisa Eligibilitate Servicii M1.1A

Anexa 12 Fisa Selectie M1.1A

Anexa 13 Fisa Verificare in Teren M1.1A

Anexa 14 Contract de finantare M1.1A 16.4_16.4a

Anexa 15 Acte normative utile M1.1A 16.4_16.4a

Anexa 16 Declaratie catre GALMMV privind raportarea platilor-monitorizare

Anexa 17 Declaratie privind cofinantarea HG226 Durata Loc Munca

Anexa 18 Declaratie Date cu Caracter Personal GDPR

Anexa 19 Adresa de înaintare M1.1A

 

 

Versiunea finală din data de 09.05.2023:

!Ghid GALMMV M1.1A

Anexa 1 Cerere de finantare M1.1A

Anexa 1a Cerere Finantare Servicii M1.1A

Anexa 2 Model plan marketing M1.1A

Anexa 3 Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat M1.1A_16.4

Anexa 4 Studiu de fezabilitate HG 907 si anexele aferente

Anexa 5 Lista prev la art. 38 din tratatul de functionare a UE

Anexa 6 STP din cadrul national de legislativ de implementare

Anexa 7 Lista localitati HNV Ro

Anexa 8 lista zonelor eligibile MMC Site MADR

Anexa 9 Fisa Masurii M1.1A GALMMV

Anexa 10 Fisa Conformitate M1.1AA

nexa 10a FisaConformitate Servicii M1.1A

Anexa 11 Fisa Eligibilitate M1.1A

Anexa 11a Fisa Eligibilitate Servicii M1.1A

Anexa 12 Fisa Selectie M1.1A

Anexa 13 Fisa Verificare in Teren M1.1A

Anexa 14 Contract de finantare M1.1A 16.4_16.4a

Anexa 15 Acte normative utile M1.1A 16.4_16.4a

Anexa 16 Declaratie catre GALMMV privind raportarea platilor-monitorizare

Anexa 17 Declaratie privind cofinantarea HG226 Durata Loc Munca

Anexa 18 Declaratie Date cu Caracter Personal GDPR

Anexa 19 Adresa de înaintare M1.1A

 

 

 

 

Versiunea finală din data de 15.03.2022 :

!Ghid_GALMMV_M1_1A

Anexa_1_Cerere de finantare_M1 – arhivata

Anexa_1a_CerereFinantare_Servicii_GALMMV_M1

Anexa_2_Model_plan_marketing_M1_16.4_si_16.4a

Anexa_3_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat_M1_16.4

Anexa_4_Studiu_de_fezabilitate__HG_907_si_anexele_aferente

Anexa_5_Lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE

Anexa_6_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare

Anexa_7_Lista_localitati_HNV_Ro

Anexa_8_lista_zonelor_eligibile_MMC_Site_MADR

Anexa_9_FisaMasurii_M1_1A_GALMMV

Anexa_10_FisaConformitate_GALMMV_M1_1A_

Anexa_10a_FisaConformitate_Servicii_GALMMV_M1_1A

Anexa_11_FisasEligibilitate_M1_GALMMV

Anexa_11a_FisaDeEvaluareGenerala_Servicii_M1_GALMMV

Anexa_12_FisaSelectie_M1_GALMMV

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV

Anexa_14_Contract_de_finantare_M1_16.4_si_16.4a

Anexa_15_Acte_normative_utile_M1_16.4_si_16.4a

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare

Anexa_17_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV

Anexa_18_Declaratie_DatecuCaracterPersonal_GDPR_BT

Anexa_19_Adresa-de-înaintare_M1_1A_GALMMV

Versiunea finală din data de 08.11.2021 :

Ghid_GALMMV_M1_1A_2021_NOV

Anexa_1_Cerere-de-finantare_M1_2021_BT

Anexa_1a_CerereFinantare_Servicii_GALMMV_M1_2021_BT

Anexa_2_Model_plan_marketing_M1_16.4_si_16.4a

Anexa_3_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat_M1_16.4

Anexa_4_Studiu_de_fezabilitate__HG_907_si_anexele_aferente

Anexa_5_Lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE-2

Anexa_6_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare

Anexa_7_Lista_localitati_HNV_Ro

Anexa_8_lista_zonelor_eligibile_MMC_Site_MADR

Anexa_9_FisaMasurii_M1_1A_GALMMV2021_BT

Anexa_10_FisaConformitate_GALMMV_M1_1A_2021_BT

Anexa_10a_FisaConformitate_Servicii_GALMMV_M1_1A_2021_BT

Anexa_11_FisasEligibilitate_M1_GALMMV_2021_BT

Anexa_11a_FisaDeEvaluareGenerala_Servicii_M1_GALMMV2021_BT2

Anexa_12_FisaSelectie_M1_GALMMV2021_BT

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV2021_BT

Anexa_14_Contract_de_finantare_M1_16.4_si_16.4a

Anexa_15_Acte_normative_utile_M1_16.4_si_16.4a

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare-2

Anexa_17_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV

Anexa_18_Declaratie_DatecuCaracterPersonal_GDPR_BT

Anexa_19_Adresa-de-înaintare_M1_1A_GALMMV2021