Gârdani

Comuna Gârdani, străbătută de râul Someş, se află la o distanţă de 32 km faţă de reşedinţa de judeţ, Baia Mare, la intersecţia drumului judeţean 108/A cu drumul judeţean 108/B. Satul este străbătut de şoseaua judeţeană Baia Mare-Jibou-Cluj Napoca.

Localitatea Gârdani, aşezată pe plaiurile maramureşene se învecinează la nord cu comuna Fărcaşa, la sud cu comuna Sălsig, la est Someşul o desparte de satele Pribileşti, Dăneşti şi Lucăceşti, iar la Vest cu Bârsăul de Sus, judeţul Satu Mare.

De-a lungul timpului, Gârdani a aparţinut mai multor unităţi administrativ teritoriale, făcând parte din comuna Sălsig şi din comuna Ulmeni, urmând ca din 2004 să devină comună independentă. Comuna  se întinde pe o suprafaţa de 2177 ha.

În nordvest se întind dealurile Tinoasa, Ursoi, Muncel, Ou şi Diuţa, cu pante line şi domoale sau cu versanţi abrupţi, cu înălţimi între 175-350 m, care străjuiesc vatra satului. În partea vestică se întinde Iertaşul şi Borjugul,  un ţinut ceva mai jos, cu înălţimi în jur de 175 m.

La 1 km de vatra satului se întinde lunca Someşului.

Comuna Gârdani, situată în Depresiunea Baia Mare are o climă temperat-continentală, influenţată de curenţii de aer din nordvest.  Se întâlnesc fenomene meteorologice deosebite de ceaţă, zăpadă, gheaţă, secetă, brumă timpurie, îngheţuri târzii. Primăvara, uneori cad brume târzii care afectează culturile agricole. Grindina cade mai rar. Flora şi fauna localităţii prezintă o trecere de la cea muntoasă la Câmpia Transilvaniei.

Zona păduroasă se întinde pe o suprafaţă de 1018 ha.

Majoritatea arborilor este formată din stejar, ce reprezintă 70% din masa păduroasă, urmat de fag şi carpen ce reprezintă 15% din totalul arborilor.

Animalele care trăiesc în pădure sunt: vulpi, căprioare, mistreţul, iepuri, veveriţe şi păsări: fazani, găinuşa de pădure, uliul, ciocănitoarea, graurul, turturica, piţigoiul, codobatura, prepeliţa, cucul, etc. Deşi Someşul în ultimii ani este destul de poluat, fauna piscicolă e reprezentată de somn, mreană, scobar, clean, caras, ştiucă.

Localitatea Gârdani este atestată documentar pentru prima dată în 1424, cu numele de Ardanfalva, Arganfalwa, Hardanfalva şi Kardanfalwa.  În acea perioadă, Gârdani era o aşezare mică formată din 46 de familii, aşezată la o distanţa de 2 km, pe direcţia nordvest, de actuala aşezare. Locul respectiv se numeşte şi acum „La Colibi”, pe „Valea Jotii”, pe „Dealul Ursoi”.

Atracţii turistice:

Castelul Blomberg, construit de contele Blomberg care în 1780 primeşte ca danie de la Împăratul Imperiului Habsburgic, Iosif al III-lea, un domeniu în Gârdani de 500 ha şi 1500 ha pădure.  În acelaşi an a început construcţia castelului Blomberg, care s-a terminat în 1821. În  jurul acestei proprietăţi gardienii au pus bazele unei noi aşezări.

Arborele Ginkgo Biloba , se află în curtea Şcolii ajutătoare din comună şi are o vechime de cca 200 ani. A fost declarat monument al naturii, aflat în custodia acestei şcoli.  Arborele are diametrul trunchiului de 0.73 m şi înălţimea de peste 20 m.