Mireşu Mare

!MiresuMare_NIKON D3000011

!MiresuMare_NIKON D3000030

!MiresuMare_NIKON D3000054

!MiresuMare_NIKON D3000069

!Miresumare_NIKON D3000071

!MiresuMare_NIKON D3000094

!MiresuMare_NIKON D3000098

!MiresuMare_Pribilesti_WP_20170713_021

!MiresuMare_Pribilesti_WP_20170713_026

!MiresuMare_WP_20170713_007

!MiresuMare_WP_20170713_10_11_34_Panorama

!MiresuMare_WP_20170713_10_13_45_Pro_LI

!MiresuMare_WP_20170713_10_25_08_Panorama

Comuna Mireşu Mare este situată în partea de sud-vest a judeţului Maramureş, cu localitatea reşedinţă pe la o distanţă de 30 km de reşedinţa judeţului având o suprafaţă de 7366 ha. Sate aparţinătoare: Mireşu Mare – centrul administrativ al comunei, Iadăra, Tulghieş, Remeţi pe Someş, Lucăceşti, Dăneştii Chioarului, Stejera.

Comuna Mireşu Mare este situată în partea de sud-vest a Ţinutului Chioar şi a Depresiunii Baia Mare, la poalele nordice ale zonei deluroase Dealu Mare – Prisnelul. Forma de relief care predomină este lunca Someşului, satul Mireşu Mare fiind situat pe o câmpie joasă, local inundabilă, înconjurată de o câmpie mai înaltă, reprezentată de podul terasei de 15 – 20 m. Se remarcă faptul că pe teritoriul comunei putem găsi forme de relief foarte variate, de la câmpie şi luncă, la zone de deal. Păşunile întinse facilitează dezvoltarea fermelor de animale, în timp ce suprafeţele întinse de pădure încurajează dezvoltarea silviculturii şi agro-turismului.

Reţeaua hidrografică este bogată, principala apă curgătoare fiind râul Şomeş, care traversează comuna de-a lungul limitei vestice a acesteia, având ca afluenţi locali pârâurile Valea Stejerei şi Valea Idireaua.

Numele vechi al localitatii este Nireşu Mare, in maghiara Nagynyires, in traducere Mestecănişu Mare. Satul Mireş este atestat documentar din anul 1405. În apropiere de Tulghieş s-au descoperit bronzuri, monede dacice si romane din secolele I-III.

Clima comunei Mireşu Mare este influenţată de aşezarea geografică, fiind specifice vânturile reci din zona Munţilor Oaşului, Gutâiului şi Ţibleş – la nord şi Dealu Mare – Prisnel, la est. Iernile nu sunt aspre, dar se înregistrează frecvent inversiunile termice şi îngheţurile târzii.

Temperatura medie a lunii iulie este de 20 grade C, iar a lunii ianuarie, de -3 grade C.
Vegetaţia este variată, potrivită formelor de relief existente.

Zona de terasă de luncă a fost ocupată în trecut de păduri de esenţă moale – arini, plopi, sălcii si mai ales ulmi.

Solurile variază după formele de relief. În zona de luncă se află soluri aluvionare, bogate în substanţe minerale, ceea ce le face propice pentru cultura porumbului şi a legumelor.

Condiţiile fizico-geografice ale comunei favorizează cultivarea terenurilor în special cu cereale, dar şi existenţa livezilor de pomi fructiferi.

Economia comunei Mireşu Mare se bazează în primul rând pe agricultură, in special legumicultură şi creşterea animalelor, morărit şi panificaţie. Altă ramură cu importanţă în economia locală o constituie industria lemnului, prin realizarea unor prefabricate .