Rapoarte selecţie

Rapoarte de selecţie:

Erata Raport de selectie M2

Proces verbal închidere Măsura M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici

Proces verbal închidere Măsura M4/4A Investiţii neproductive

Raport de selecţie Măsura M2/2A Investiții în active fizice

Proces verbal închidere M2/2A Investitii in active fizice

Proces verbal închidere M1/1A Cooperare

Raport de selecţie Măsura M7/6B Investiții în Infrastructuri Mici

Raport de selecţie Măsura M6/6A Dezvoltarea de activități neagricole

Proces verbal închidere Măsura M3/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Raport de selecţie Măsura M7/6B Investiții în Infrastructuri Mici

Proces verbal închidere Măsura M4/4A Investiţii Neproductive în gestionarea zonei Natura 2000

Proces verbal închidere Măsura M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici

Raport de selecţie Măsura M8/6B Investiții pentru acces la transport al comunităților în risc de excluziune socială (în special minoritatea romă)

Proces verbal închidere Măsura M8/6B Investiţii acces transport

Raport de selecţie Măsura M7/6B Investiții în Infrastructuri Mici

Raport de selecţie Măsura M6/6A Dezvoltarea de activităţi neagricole

Nota prin care raportul intermediar devine raport final de selectie Măsura M5/6A

Proces verbal închidere M6/6A Dezvoltarea de activităţi neagricole

Raport de selecţie Măsura M5/6A Infiintarea de activitati neagricole startup

Proces verbal închidere M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici

Proces verbal închidere M5/6 Înființarea de activități neagricole start-up

Raport de selecţie Măsura M6/6A Dezvoltarea de activităţi neagricole

Proces verbal închidere M1/1A Cooperare

Raport de selecţie Măsura M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici

Proces verbal închidere M6/6A Dezvoltarea de activităţi neagricole

Proces verbal închidere M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici

Raport de selecţie Măsura M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici

Proces verbal închidere M7/6B Investiţii în Infrasructuri Mici

Raport de selecţie Măsura M8/6B Investiţii acces transport

Proces verbal închidere M8/6B Investitii acces transport

Raport de selecţie Măsura M1/1A Cooperare

Proces verbal închidere M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici

Proces verbal închidere M9/6C Broadband