Sălsig

LOCALITĂŢI APARŢINĂTOARE

  1. Sat SĂLSIG
Informaţii generale:

  1. An atestare documentară: 1387
  2. Relief: predominant şes şi deal
  3. Râuri principale: Someş
  4. Cel mai apropiat spital: Baia Mare la 36 km
  5. Cea mai apropiată cale ferată: Ulmeni, la 7 Km de centrul de comună
Comuna Sălsig este situată În partea de Nordvest a judeţului Maramureş, La 35 km de municipiul Baia Mare, pe malul stâng al Someşului, ceea ce îi conferă şi un aspect de câmpie pe lângă cel preponderent deluros. Teritoriul comunei mai este străbătut şi de pârâul Sălaj. La 1 km de vatra satului se întinde lunca Someşului.

Comuna Sălsig, situată în Depresiunea Baia Mare, are climă temperat-continentală, influenţată de curenţii de aer nordvest ici. Temperatura medie anuală este de +8,7°C, ce se apropie de valorile termice din partea centrală a Transilvaniei, iar cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 600 mm. Se întâlnesc fenomene meteorologice deosebite de ceaţă, zăpadă, gheaţă, secetă, brumă timpurie, îngheţuri târzii. Primăvara, uneori cad brume târzii care afectează culturile agricole. Grindina cade mai rar.

Flora şi fauna localităţii prezintă o trecere de la cea muntoasă la Câmpia Transilvaniei. În ceea ce priveşte fauna, regăsim în această zonă: vulpi, căprioare, mistreţi, iepuri, veveriţe şi păsări: fazani, uliu, ciocănitoarea, graurul, piţigoiul, codobatura, prepeliţa, cucul etc.

Urma cea mai îndepărtată despre existenţa Sălsigului datează din anul 1387. Cu 622 de ani în urmă, un grup de ţărani români aparţinând Cetăţii Arieşului s-au stabilit pe malul stâng al Someşului, formând localitatea denumită Sălsig – nume provenit din limba maghiară şi care înseamnă „cuiul vântului” ca urmare a aşezării satului pe malul Someşului la intersecţia celor trei văi ce coboară din dealurile Urmenişului în câmpia Someşului.

Activităţi economice: Agricultură, legumicultură, pomicultură, Creşterea animalelor, Prelucrarea şi exploatarea pietrişului şi nisipului.

Obiective turistice: Cabana turistică Valea Borjug, pescuitul sportiv pe râul Someş şi Valea Borjug, Cabana este un loc idilic pentru turişti, dotat cu un lac de agrement, barcă şi cu o capacitate de cazare de 10 persoane. Datorită cadrului natural în care se situează, cabana reprezintă atât un punct de relaxare pentru iubitorii de natură cât şi un loc cu potenţial pentru pescarii amatori.

Un element de atracţie pentru atragerea de turişti va fi mănăstirea Făget care este în construcţie şi se află într-un loc minunat, pe o colină înaltă, pe dealul Sălsigului, lângă şoseaua ce leagă Baia Mare de Cehul Silvaniei, zona numită, Codru-Chioar”.