20-Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL