Cicârlău

LOCALITĂŢI APARŢINĂTOARE

  1. Sat CICÎRLĂU
  2. Sat BÂRGĂU
  3. Sat HANDALU ILBEI
  4. Sat ILBA
Informaţii generale:

  1. An atestare documentară: 1407
  2. Relief: predominant şes şi deal
  3. Râuri principale: Someş
  4. Cel mai apropiat spital: la Baia Mare, 16 Km
  5. Cea mai apropiată cale ferată: sat Cicârlău

!Cicirlau_WP_20170627_023

Comuna Cicîrlău este situată în partea de vest a judeţului Maramureş, la o distanţă de 15 km faţă de municipiul reşedinţă de judeţ, Baia Mare şi 54 km faţă de municipiul Satu Mare. Accesul în comună este asigurat pe drumul naţional DN 1C (E58) şi drumurile comunale DC 101 şi DC 102. Vecinii comunei Cicârlău sunt: înspre nord, comuna Vamă (judeţul Satu Mare), în sud – est, oraşul Tăuiţi Măgherăuş, în sud, râul Someş, care formează limita cu comuna Pomi (judeţul Satu Mare), în nord – vest, localitatea Săbişa şi oraşul Seini.

Denumirea localităţii a fost preluată de la Valea Cicîrlăului, care traversează satul de la nord la sud. Localitatea Cicîrlău este atestată documentar din anul 1407, însă primele familii s-au stabilit aici din timpuri mai vechi. Localitatea Cicîrlău este menţionată încă de la începutul feudalismului şi împreună  cu  cetatea  Seini, aparţineau  de  cetatea  şi  domeniul  Medieşului.

Localitatea este aşezată în Depresiunea Baia Mare, situându-se în nord-vestul acesteia, în zona de contact cu Dealurile Vulcanice aparţinătoare munţilor Igniş şi pe cursul inferior al Someşului. Depresiunea s-a format la confluenţa râurilor Bârsău şi Lăpuş, cu Someşul, fiind constituită dintr-o succesiune de nivele netede şi largi.

Pe teritoriul comunei lunca râului Someş are o lăţime de 2 – 3 km şi un debit mediu de peşte 85 m3/s. Regimul hidrografic se caracterizează prin ape mai mari primăvara (cca. 42 % din volumul total anual), cu creşteri destul de importante în perioade de iarnă (23 %).  Afluenţii  Someşului  sunt  două  pâraie: Valea  Mare  şi  Tăuaşul, care  se  varsă  în  Someş, adunând  restul  pâraielor (vâlcelelor)   din hotarul  Cicîrlăului.

Pe teritoriul comunei Cicîrlău este prezentă câmpia joasă sub 200 m care cuprinde luncile largi ale râului Someş, cotele de nivel frecvente în luncă fiind de cca. 150 – 152 m. Altitudinile medii în localitatea Cicârlău sunt de 186 m, în localitatea Bârgău sunt de 150 m, iar în Ilba de 147 m.

În Cicîrlău, climatul Depresiunii Baia Mare se personalizează prin climatul din Lunca Someşului. În luncă, condiţiile climatice nu sunt prea variate, drept urmare a unei altitudini relativ constante. Temperatura medie a aerului: uşor peste 9 grade C. Temperatura medie a lunii ianuarie: -2, -3 grade C; Temperatura medie a lunii iulie: 18 – 20 grade C; Precipitaţiile anuale: sub 700 mm faţă de 800 mm în Culmea Codrului.

Comuna Cicîrlău beneficiază de resurse naturale ale subsolului importante, dar care astăzi sunt în cantităţi reduse datorită exploatării îndelungate sau la adâncimi care nu rentează exploatarea. În  zona  montană  se  găsesc  importante  minereuri  complexe  sau  polimetale (Pb, Zn, Cu), în  asociere  cu  aurul  şi  argintul. Până  în  1990  s-au  extras  roci  utile  din  carierele  de piatră  de  la  Cicârlău  şi  Ilba, iar din  albia  râului  Someş  sunt  extrase  materiale  utile, sortate  în balastiere  de  la  Bârgău  şi  Ilba. Agricultura este o ramură economică de bază a comunei şi dispune de un potenţial ridicat de dezvoltare, însă gradul de cultivare al terenurilor şi producţiile la hectar sunt scăzute.  Se cultivă în special cereale precum grâul, porumbul, ovăzul, plantele tehnice şi legumele. Bovinele, porcinele, cabalinele şi caprinele se cresc mai mult în gospodării individuale.

Principalele puncte de atracţie turistică în comună sunt rezervaţia naturală „Rozeta de piatră Ilba”, frumuseţea locurilor  precum şi manifestările culturale ce se desfăşoară în cadrul comunei şi anume: Festivalul Literar „Vasile Lucaciu”, ce se desfăşoară o dată la 2 ani şi festivalul naţional de folclor „Alină-te dor alină”.

Rezervaţia naturală „Rozeta de piatră” din localitatea Ilba s-a constituit ca arie naturală protejată prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului Naţional – secţiunea III – a zone protejate.   Rezervaţia  se află în satul Ilba, comuna Cicîrlău având suprafaţa de 0,5 ha.