Arhivă Ghid M6/6A

Dezvoltarea de activităţi neagricole  M6/6A

Versiunea finală 4 Februarie 2018:

Ghid_GALMMV_M6_6A_Neagricole_4febr2018-1

Anexa_1_Cerere-de-finantare-V1_0-pentru-M6

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_-1

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B-2

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C-2

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28-1

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907-1

Anexa_3_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4-1

Anexa_4_FisaMasuriiM6_6A_Neagricole_GALMMV_2018-1

Anexa_5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4-1

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-1

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis-1

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_-1

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02-1

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_-1

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor-1

Anexa_9a_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat-2

Anexa_9b_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice-1

Anexa_9c_Lista_ariilor_naturale_protejate-2

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M6_6A_4febr2018

Anexa_11_FisaEligibilitate_M6_6A_4febr2018

Anexa_12_FisaSelectie_Metod_GALMMV_M6_6A_5febr2018

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV_4febr2018_pm

Anexa_14_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV_2018_4febr_pm

Anexa_15_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare-1

Anexa_16-Adresa-de-înaintare_M6_6A_GALMMV_4febr2018