Arhivă M6/6A

Dezvoltarea de activități neagricole    M6/6A

Anunţ prelungire 2 sesiune variantă simplificată

Anunţ prelungire 2 sesiune variantă detaliată

Anunţ prelungire 1 sesiune variantă simplificată

Anunţ prelungire 1 sesiune variantă detaliată

Anunţ lansare sesiune variantă simplificată

Anunţ lansare sesiune variantă detaliată

Versiunea finală din 19 Decembrie 2018:

Ghid_GALMMV_M6_6A_Neagricole_8dec2018_Final_17dec_corecturi_

Anexa_1_Cerere-de-finantare-V1_3-pentru-M6-3

Anexa_2__STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B_Final_

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C_Final_

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28_Final_

Anexa_2__STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907_Final_

Anexa_2_1-STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_Final_

Anexa_3_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4_Final_

Anexa_4_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4_Final_

Anexa_5_1_a_Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000_Cf_GHID19_1_2016

Anexa_5_1_b_Ordin-46-din-2016-noi-SCI

Anexa_5_1_c_Lista-zonelor-cu-valoare-naturala-ridicata-HNV_cf.Ghid19_2_2016

Anexa_5_2_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice_Final_

Anexa_5_3_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica_Final_

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis_Final_

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_Final_

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02_Final_

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_GALMMV_Final_

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_GALMMV_Final_

Anexa_9_FisaMasuriiM6_6A_Neagricole_GALMMV_Final_

Anexa_10_FisaConformitate_Metod_GALMMV_M6_6A_Finala_

Anexa_11_FisaEligibilitate_M6_6A_5dec2018_Finala_

Anexa_12_FisaSelectie_Metod_GALMMV_M6_6A_5dec2018_Finala_

Anexa_13_FisaVerificareinTeren_GALMMV_Final_

Anexa_14_Declaratie_DatecuCaracterPersonal_GDPR

Anexa_15_Declaratie_privind_cofinantarea_HG226_Durata_LocMunca_GALMMV

Anexa_16_Declaratie-catre-GALMMV-privind-raportarea-platilor_monitorizare

Anexa_17-Adresa-de-înaintare_M6_6A_GALMMV_